^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2015

Referat fra Ordinær Generalforsamling 9. oktober 2015

Overdrabant Kurt Arnstien bød hjertelig velkommen til de 30 fremmødte.
Vi havde i år modtaget
ansøgning om optagelse til drabant fra to medlemmer, men begge havde desværre meddelt lovligt forfald og skulle derfor optages uden egen tilstedeværelse. 

Konstaterede herefter generalforsamlingens lovlige indvarsling.

Alle drabanter havde fået tilsendt en indkaldelse på mail eller post for mindst 14 dage siden.

Herefter udtalte overdrabanten, at den glæde han havde sidste år med, at vi ikke havde mistet nogle drabanter, var blevet til skamme, for i det forløbne år havde vi desværre mistet fire drabanter.

Det kom som noget af et chok, da vi modtog budskabet om, at Michael Christensen ikke var iblandt os mere.

Michael Christensen var ude at gå med sin hund, da han faldt om. Hans hjerte holdt op med at slå juleaften.
Michael var en rigtig ildsjæl, som gerne ofrede op til flere dage af sin surt optjente ferie hos DSB for at hjælpe til, når der skete noget i vor klub.
Han var en stærk person, som vi andre desværre ofte udnyttede, når der skulle tages ordentligt fat ved såvel Brønshøjs hjemmekampe som ved Kræmmermarkedet.  
Michael modtog fortjent for sit store virke ”Carlo Jensens Mindepokal” for 2010.
Michael Christensen blev 60 år.

 

Kim ”Buldog” Hansen døde den 31. januar efter længere tids sygdom.
”Buldog” var i mange år i vort ”hvepseteam”, hvor han har haft flere gøremål. Det sidste var, han sad ved spillerindgangen til kampbanen.
Kim ”Buldog” Hansen blev 57 år.

 

Vi mistede Flemming Nielsen den 27. februar.
Flemming var en rigtig inkarneret supporter sammen med sin bedre halvdel ”Sally”.
De troppede op til alle vore hjemmekampe, ligesom de tog land og rige rundt for at følge vort førstehold.
Flemming Nielsen blev 68 år.

 

Vor mangeårige formand for motionisterne også kaldet FFérne Jørgen Simonsen døde søndag den 13. september af et hjertestop 76 år gammel.
Jørgen Simonsen tog over som FFérnes træner efter Benny Lohse, og gjorde det i 36 år.
Helt tilbage i de glade dage i 80érne, hvor vi spillede i den daværende 1. division i Vanløse Idrætspark, var Jørgen med i speakerboksen sammen med daværende forældreforeningsformand (FFérne) Bent Hansen. Det var han i 172 kampe, og det er ganske godt gået.
For dette arbejde modtog Jørgen Simonsen Drabantprisen for 2008, som han i øvrigt var rigtig stolt af.

 

Overdrabanten udtalte et ”æret være Michael Christensen, Kim ”Buldog” Hansen, Flemming Nielsen og Jørgen Simonsens minde”, og forsamlingen mindedes dem i stilhed.  

 

Eftersom de to ansøgere om optagelse, Stig Torp Kaspersen og Henrik Haslund begge havde meldt forfald og havde afgivet troskabsløftet, spurgte overdrabanten forsamlingen, om der var nogen, der havde indvendinger imod deres optagelse. Da det ikke var tilfældet blev begge optaget som drabanter. 

Overdrabanten suspenderede herefter generalforsamlingen og bad kassereren om at give en omgang øl, så vi kunne byde de nye drabanter velkommen.

 

Efter en mindre pause kaldte overdrabanten til orden igen og skålede velkommen til de nye drabanter. Herefter oplæste han dagsordenen.

 

Dagsorden som følger:

1. Beretning

2. Regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg

     a. Kasserer – Johnny Lindhardt  

     b. Sekretær – Wolfgang Freitag      

     c. Bestyrelsesmedlem – Steen Jørgensen

     d. Suppleant  – Torben B. Hansen

     e. Suppleant – Ole Olesen

     f.  Bilagskontrollant – Ove Jeppesen

     g .Bilagskontrollant – Bjarne „Sild“ Rasmussen

     h. Bilagskontrollantsuppleant – Kim Veng

5. Eventuelt

 

Ad punkt 1.

 

Vi holdt sidste år generalforsamling på en onsdag, men der blev efter ønske vedtaget en ændring, så det skulle være en fredag i oktober. Det er åbenbart ingen succes, men efterårsferie og andre arrangementer kan selvfølgelig have spilllet ind. Var skuffet over, at ikke flere fra hovedbestyrelsen var mødt op.  

 

Five-a-Side.

Vor klubs årlige Five-a-Side blev som altid holdt den første lørdag i december, og det var den 6. december sidste år.
Der blev spillet både fodbold og petanque, og det er snart petanque, der har overtaget førertrøjen med hensyn til deltagere, og det er vel ikke meningen, for det er vel fodbold, som der skal spilles.
Vejret var rimeligt efter årstiden, og da vinderne havde fået deres velfortjente præmier, gik vi ind til Ipsens lækre buffet og fik lidt væske til halsen.
Som sædvanlig var det igen en stor succes, og de omkring 100 deltagere hyggede sig og fik en dejlig eftermiddag/aften.
Drabanternes populære lotterier blev igen i år godt modtaget med vor fantastiske opråber Walde og Niels Anker i spidsen. Vi fik solgt 3 lotterier til stor glæde, for dem som vandt.
Opfordrede igen alle drabanter til at møde op på den traditionsrige lørdag enten for at spille eller bare deltage som tilskuer eller blot at deltage i spisningen.
Sidste år betalte vi 120 kr. for deltagelse i Five-A-Siden/petanque og buffet.

Five-A-Side afholdes i år lørdag den 5. december, og prisen er igen 120 kr, og man kan tilmelde sig i kantinen allerede nu.   

 

Årets priser.

Drabanternes to priser for 2014.

På klubbens generalforsamling den 2. marts fik Leon Nexø-Nielsen overrakt Drabantprisen for 2014.
”Carlo Jensens Mindepokal” blev som altid overrakt ved vor årlige ”Hvepseteamfest” i marts.
Drabantbestyrelsen havde valgt vor fanebærer og kontrollør Svend Nielsen.
Et stort og hjerteligt tillykke endnu engang til de to prisvindere.  

 

Torskegildet.

Vort årlige torskegilde holdt vi fredag den 6. februar, hvor vi var 63, som deltog i dette dejlige arrangement.
Husk nu nye drabanter. Altid den første fredag i februar. Næste gang bliver fredag den 5. februar 2016.
I Drabantbestyrelsen har vi vedtaget, at ”gæster” skal betale 50 kr. mere.
Vi spiste og nød torsk eller bøf fra Ibsens køkken med alle de dejlige ingredienser, som hører sig til.
Walde havde sædvanen tro lavet vor quiz.
Den handlede igen i år om fodbold, og spørgsmålene var måske lidt svære eller også er det bare hukommelsen den er gal med.
Der skulle gættes rigtigt på 13 spørgsmål, men vinderne havde kun ni rigtige. Dem var der til gengæld fem af, så der måtte lodtrækning til.
Førstepræmien gik til Johnny Hille, andenpræmien gik til Bent Mikkelsen ”MIK” og tredjepræmien fik Erik Schæffer.    
Efter den gode mad fra Ibsens køkken gik vi over til det sjove, nemlig billard og rafling, og de, som ikke deltog trissede bare rundt og ”hyggede” sig.
Superviserne Steen Jørgensen og Kim Veng ”Hvepse Verner” styrede med hård hånd billardet, og efter nogle drabelige dyster blev vinderne fundet.
Vinderne af billard blev John Bilde og Jan Hansen. Nr. 2 blev Steen Kristensen og Poul Olesen og nr. 3 blev Finn Ryberg og Ib Vandmann.
Endnu en gang stor tak til Steen og ”Hvepse Verner” for styringen af billardturneringen, som ikke altid er lige nem at styre.

 

Raflingen var virkelig spændende.
Nr. 1 blev Bente Nielsen, som vandt suverænt med 102 point, mens nr. 2 blev Lars Knudsen, og minsandten om ikke Bente Nielsen tog tredjepladsen med 7 point.
Det blev en lang og dejlig drabantaften, og endnu engang stor tak til Ibsen og hans stab.     

 

Angående klubben.
Moderklubben fik ikke de sædvanlige 25.000 kr. på deres generalforsamling, da vi i stedet overdragede vort varelager af souvenirs til en værdi af 28.841,20 og retten til at sælge souvenirs.
Som det vil fremgå af regnskabet har drabanterne købt 35 anparter á 600 kr., altså 21.000 kr. 

 

Drabanternes 70 års fødselsdag.
Vi holdt vor fødselsdagsreception på dagen søndag den 12. april.
Det kan være, der var kommet flere, hvis vi havde valgt en anden dag, men vi valgte altså at holde den på dagen, og stor tak til alle dem, som troppede op.
Vi havde nogle hyggelige timer, og der var sågar nogle, der mødte op, som vi ikke har set i meget lang tid.
Tak for gaverne, og tak til klubben fordi de afholdte og betalte vort arrangement.
Normalt modtager man gaver på sin fødselsdag, men drabanterne valgte, at give en gave, 15.000 kr. til ungdomsafdelingen, som blev overrakt til klubbens formand Jan Juul Jørgensen.
Som det allerede blev nævnt sidste år, efterlyser vi stadig bedre information fra klubben, når der bliver taget nye tiltag, lavet noget om mv., for bestyrelsen modtager flere henvendelser fra flittige drabanter, som er lidt negative og skuffede og sure og føler, at der er ting, som bare bliver trukket ned over hovedet på dem, uden at de blevet informeret herom og fået lov til at tage stilling og give deres besyv med.
Som alle efterhånden ved, sker der vist nok noget med vores ølbar, pølsebar, kaffehuset og souvenirboden. Men det ligger i øjeblikket inde i kommunen, og de rider ikke samme dag, som de sadler. 

Halloween.
I november ved Halloween var vi repræsenteret på Brønshøj Torv med en stand, hvor Niels Anker, Ole Olesen og Johnny solgte øl og vand og tjente 980 kr.

Efterårsmarkedet.
Efterårsmarkedet, som altid er i uge 36, blev ikke den store succes, for vejret var ganske enkelt ikke med os eller kræmmerne og druknede næsten i regn, og for nærværende ved vi ikke, hvad der tilgår de syv klubber. 
Stor tak til alle drabanter, som hjalp på den ene eller anden måde.

Ang. Kontingent.
Vi har ligesom klubben strammet op omkring kontingentet, for det skal være en æressag at være drabant. Derfor har vi desværre været nødsaget til at slette nogen.
Husk at betale til tiden, der bliver kun udsendt en rykker, hvorefter man bliver slettet, og man kan ikke blive optaget igen.
Vi er tilmeldt PBS, både hvad kontingent og Club 200 angår, så HUSK NU, at når I får jeres kontingentopkrævning at tilmelde jer PBS i banken, hvis I da ikke allerede har gjort det. 

Lotteri- og souvenirboden.
Vi er igen i år meget tilfredse med vor Drabantbod, som kører ganske udmærket, og hvor vi nu sælger souvenirs for klubben og vort eget drabantlotteri. Stor tak til sælgerne Inger Middelboe og Walde.
Desværre er Inger Middelboe blevet syg og ikke i stand til at komme mere.
Overdrabanten takkede Inger Middelboe for mange års trofast tjeneste både i klubben og i drabanterne.
Hvis førsteholdet spiller godt, og der kommer mange tilskuere, så giver det en god omsætning på souvenirsalget – og lotterisalget. Der har været en omsætning på ca. 1000 kr. i gennemsnit pr. kamp. Fra forårets start og til nu har vor indtjening ved salg af lotteri været ca. 300 kr. pr. kamp. 

Navneplader.
Hvad navneplader angår, så går det ikke så strygende, som vi kunne tænke os. Der er stadig plads til mange flere på vore tavler ude i vor gang.
Det kan gøres for 600 kr. for et navn og 1200 kr. for firmaer. Man skal blot henvende sig til kassereren eller en fra bestyrelsen.

Drabantbogen.
Som sædvanlig vil vi efter generalforsamlingen gå i gang med at redigere og få Drabantbogen i trykken, så den kan udsendes senest ved årets udgang. Husk at meddele adresseændring, ændret telefonnummer eller ny mailadresse.
Vi var 131 drabanter indtil i dag, og med de sidst optagne er vi nu 133 drabanter.

Club 200.
Overdrabanten proklamerede at der kun var få ledige numre i Club 200, og at et nummer kunne erhverves for 100 kr. for resten af året. Appellerede til forsamlingen om at købe, idet det var sidste chance, eftersom lodtrækningen for resten af året ville finde sted lige efter generalforsamlingen.
Se lodtrækningens vindernumre på hjemmesiden eller i klubbladet.


Hjemmesiden.
Til dem, som endnu ikke har set eller kender vor hjemmeside, så er adressen:
www.drabanterne.dk 
Den bliver godt styret og jævnligt opdateret af Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt.
Hvis man skifter adresse, telefonnummer eller mailadresse, så mail det til os.
Overdrabanten rettede en stor tak til Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt for deres store arbejde.

Fremtidens virke.
Vi prøver stadig at få et tættere samarbejde med vore supporters, som kan blive endnu bedre til glæde og gavn for vor dejlige klub. Nu er Steen Jørgensen jo blevet ny formand, så lad os nu se.
Som det siges år efter år, så er mange drabanter med på flere fronter i vor klub, og skulle der sidde nogle drabanter med nogle lyse ideer eller tiltag, så er de altid velkommen til at komme til os med dem.
Det vil også være godt, hvis I selv kan arrangere det med eventuel hjælp fra bestyrelsen.
Som afrunding af beretningen vil drabantbestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet med moderklubben, og som vi håber, kan/vil blive noget bedre fremover.
Ligeledes også stor tak til vor ”køkkenchef” Thomas Ibsen og hele hans stab, når vi afholder vore arrangementer.
Vi håber selvfølgelig på, at vi bliver ligeså godt behandlet fremover.
Endvidere rettede overdrabanten stor tak til sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i året, som er gået med håbet om et godt samarbejde og et forhåbentligt godt og indtjenings- og tilskudsgivende 2015/16.
Herefter overgav overdrabanten beretningen til generalforsamlingen.   
Overdrabanten spurgte om der var spørgsmål. Da der ingen kommentarer var, bad overdrabanten om generalforsamlingens godkendelse, hvilket han fik.


Ad punkt 2. Kasserer Johnny Lindhardt aflagde regnskabet og kommenterede det således:  

Årsregnskabet udviste et årsresultat på 67.876 kr. før tilskud til Brønshøj Boldklub på 76.641 kr. Nettounderskuddet på -8765 kr. er fratrukket egenkapitalen, som er opgjort til 119.320 kr.  
Gennemgik posterne, hvilket ikke afstedkom kommentarer undervejs.
Johnny efterlyste kommentarer, hvilket fik Lars Knudsen til at spørge, om hvad årsagen var til, at varelagret var nedskrevet til 0 kr. Johnny svarede, at grunden hertil jo var, at vi havde overdraget hele varelagret til klubben.
Ole Mortensen sagde, at aktierne kun var pengene værd, hvis vi solgte dem. Han syntes, det var flot, at drabanterne havde støttet klubben med 76.000 kr. Takkede på moderklubbens vegne for de 15.000 kr., som blev overdraget på vor 70 års fødselsdagsreception. De faldt på et tørt sted.
Thomas Brygger spurgte om, hvorfor udgifterne til præmier var større end de normalt var i Club 200. Johnny svarede, at årsagen var, at der var 3 udbetalinger i af Club 200 gevinster i det forgangne regnskabsår imod normalt 2.
Herefter blev regnskabet godkendt.


Ad punkt 3. Der var ikke indkommet forslag.


Ad punkt 4. Af de i dagsordenens punkt 4, 8 nævnte personer som var på valg, ønskede kasserer Johnny Lindhardt og sekretær Wolfgang Freitag ikke genvalg.
Vedrørende valget af kasserer kunne overdrabanten meddele, at trods for flere henvendelser til eventuelle emner havde det ikke givet noget resultat.

Overdrabanten spurgte så generalforsamlingen, om nogle af de tilstedeværende ønskede at blive valgt, eller om de kunne pege på eventuelle emner. Da det ikke var tilfældet, udbad overdrabanten sig generalforsamlingens bemyndigelse til at finde en ny kasserer inden for et år, idet posten indtil da var vakant. Denne bemyndigelse blev givet. Johnny Lindhardt indvilligede herefter at varetage regnskabet indtil en kasserer er fundet. Ole Mortensen gav tilsagn om, at ville se Johnny Lindhardts føring af regnskabet.
Overdrabanten anmodede herefter generalforsamlingens bemyndigelse hertil, hvilken blev givet.    

Vedrørende valget af sekretær indstillede overdrabanten suppleant Ole Olesen. Da ingen andre ønskede valg, blev Ole Olesen valgt.
Ole Olesens valg til sekretær betød valg af ny bestyrelsessuppleant. Per Bilde indvilligede i dette valg, og han blev valgt.
Alle øvrige som var på valg blev genvalgt.

Herefter ser den samlede bestyrelse således ud:
                Overdrabant, Kurt Arnstien 
                Kasserer, vakant
                Sekretær, Ole Olesen                 
                Bestyrelsesmedlem, Niels Anker Nielsen 
                Bestyrelsesmedlem, Steen Jørgensen                  
                Suppleant, Torben B. Hansen
                Suppleant, Per Bilde 
                Bilagskontrollant, Ove Jeppesen
                Bilagskontrollant, Bjarne Rasmussen (Sild)
                Bilagskontrollantsuppleant, Kim Veng


Ad punkt 5.

Overdrabanten indledte eventuelt med, at takke Johnny Lindhardt og Walde for deres store arbejde i  drabantbestyrlsen gennem henholdsvis 19 år og 16 år.

fortælle, at fra 2. december kunne alle gå ind på en ny auktionsside, som hedder www.odendo.dk. Her kan alle gå ind og tilbyde effekter, som man derefter kan byde på. Steen Jørgensen og hans datter Natasja og Claus Wiingaard står for det. Eventuelt overskud tilfalder førsteholdet.
Overdrabanten foreslog, at generalforsamlingen fremover flyttes frem til kl. 18.00. Dette bifaldt generalforsamlingen.
Poul Olesen takkede Walde for hans år som præsident for oldboysturene til Hamm, som ikke havde været kedelige. Ligeledes for hans tid som tøjmand for førsteholdet, hvor hans gode humør altid satte en god stemning.
Ove Jeppesen foreslog, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen under punktet valg stod om de pågældende var villige til genvalg. Dette blev efterkommet.
Overdrabant Kurt Arnstien meddelte, at han afgik som overdrabant næste år. Det var ufravigeligt.
Ligeledes stopper Niels Anker Nielsen.  Anmodede allerede nu om at tænke på nye emner til næste år.
Ove Jeppesen udtalte, at i alle de år han havde været bilagskontrollant, havde Johnny Lindhardt været den absolut bedste kasserer. Der havde aldrig været en finger at sætte på hans regnskabsførelse. 
Da ingen efterfølgende ønskede ordet, afsluttede overdrabanten generalforsamlingen med at takke de fremmødte for en god generalforsamling.

Vi sluttede md at synge klubsangen og udbringe et BB hurra for drabanterne og vor klub.

Klokken var blevet 20.40, hvorefter vi gik over til ”Ibsens” mørbradgryde.

W. Freitag
  (Walde) 
 Sekretær