^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Referat fra Ordinær Generalforsamling 2014

Referat af Drabanternes ordinære generalforsamling den 22. oktober 2014.

Overdrabant Kurt Arnstien bød hjertelig velkommen og en særlig velkomst til de nye medlemmer, som ønskede optagelse.
Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling over for de 33 fremmødte inkl. de fire tilstedeværende medlemmer, som ønskede optagelse.
Alle drabanter havde fået tilsendt en indkaldelse på mail eller post for mindst 14 dage siden.
Herefter kunne overdrabanten med glæde omtale, at vi ikke har mistet nogle af vore drabanter i det forløbne år, og at vi p.t. er 129 drabanter.

Hvis forsamlingen undrede sig over, at der ikke var sat stole op, skyldes det, at vi har lavet lidt om på optagelsesproceduren. Ligeledes har vi hidtil krævet, at nye drabanter skal være fysisk til stede, men da det ikke står direkte i vores love, KAN vi undtagelsesvis optage nye drabanter, hvis de pågældende er forhindret på grund af lovligt forfald.

Vi havde modtaget henvendelse fra syv medlemmer, som ønskede optagelse:
Jan Juul Jørgensen
Dennis Kjeldsen
Kalman Legradi
Peter Stilling
Claus Wiingaard  
Bill Bjerrum
Thomas Ibsen

Efter en kort introduktion af hver især blev de fire førstnævnte, som var fysisk til stede godkendt og optaget. Ligeledes blev Bill Bjerrum og Thomas Ibsen godkendt og optaget, selv om de ikke var fysisk til stede, men begge havde de meldt lovligt forfald og afgivet troskabsløftet over for bestyrelsen.  
Claus Wiingaard blev ikke optaget, idet han ikke var fysisk til stede og ikke havde meldt lovligt forfald.

Overdrabanten suspenderede herefter generalforsamlingen for at give de nye drabanter mulighed for at købe og servere den obligatoriske optagelsesøl.

Efter en mindre pause kaldte overdrabanten til orden igen og skålede velkommen til de nye drabanter. Herefter introducerede han den siddende bestyrelse og oplæste dagsordenen.

 

Dagsorden som følger:

1. Beretning

2. Regnskab

3. Indkomne forslag

4. Valg

     a. Overdrabant – Kurt Arnstien  

     b. Bestyrelsesmedlem – Niels Anker Nielsen                                                                                                 

     c. Suppleant – Torben B. Hansen

     d. Bilagskontrollant – Ove Jeppesen

     e. Bilagskontrollant – Bjarne „Sild“ Rasmussen

     f. Bilagskontrollantsuppleant – Kim Veng

5. Eventuelt

 

Ad punkt 1.

For at skåne sit stemmebånd overlod overdrabanten ordet til Wolfgang Freitag (Walde), som læste beretningen.

Sidste år holdt vi generalforsamling på en torsdag, og det var der en del kritik af, og derfor ligger der også et forslag fra en af vore drabanter, men den diskussion tager vi under indkomne forslag.

Five-a-Side turnering. 

Vor klubs årlige Five-a-Side blev som altid holdt den første lørdag i december, og det var den 7. december sidste år.

Five-a-Siden gik godt. Der blev spillet både fodbold og petanque, men også holdt bankospil for dem, som ikke ville ud i kulden. Det havde sneet lidt og var koldt om næsen, så med Ryberg i spidsen skrabede de sneen væk, så der kunne spilles petanque, men drabantbestyrelsen var indstillet på, at vi spillede banko. Som Ryberg efterfølgende formulerede det, var det måske noget, vi skulle indføre fremover, så det vil bestyrelsen tage op.

Efter at vinderne havde fået deres meget flotte præmier, diskede Ibsens fantastiske køkken op med en lækker buffet til de mange sultne munde og tørstige sjæle.
Der var omkring 90 til spisning, og der var ikke stille i lokalet, men højt humør, for alle hyggede sig både med den dejlige mad og ikke at glemme de våde varer.
Drabanterne solgte naturligvis deres populære lotterier med opråber Walde og Niels Anker i spidsen. Vi fik solgt fire lotterier til glæde og gavn for især dem, som løb med præmierne.
Det blev igen en stor succes, i hvert fald hvad spisningen angår, så alle drabanter opfordredes til, selv om man ikke spiller Five-a-Side, om at møde op på denne traditionsrige dag, hvor man er meget velkommen som tilskuer eller endnu bedre, at deltage petanqueturneringen eller måske banko og efterfølgende spisning.
Med sportschef Thomas Ibsen i spidsen er der lavet et nyt koncept. Der bliver lavet en buffet, hvor man betaler 120 kr. for deltagelse i Five-a-Side/petanque og buffet.          

Five-a-Siden i år er lørdag den 6. december og klubbens kantine tager allerede gerne nu imod bestillinger.

Årets priser.

Drabanternes to priser for 2013.
På klubbens generalforsamling den 26. februar blev årets ”Drabantpris” givet og overrakt til vor tidligere førsteholdsmålmand, træner, ja sågar også altmuligmand Jesper Hansen.  

”Carlo Jensens Mindepokal” blev som altid overrakt ved vor årlige ”Hvepseteamfest” i marts.
Her havde drabantbestyrelsen valgt den meget stille Jørgen Hansen, som i øvrigt også er drabant, men som ikke mange lægger mærke til. Han er med i klubbens økoteam. Han blev meget overrasket og glad.  

Et stort og hjerteligt tillykke endnu engang til de to prisvindere.   

Torskegildet.

Vort årlige torskegilde holdt vi fredag den 7. februar, hvor vi var over 60, som deltog i dette dejlige arrangement.
Husk nu nye drabanter. Altid den første fredag i februar. Næste gang bliver fredag den 6. februar 2015.

I Drabantbestyrelsen har vi vedtaget, at ”gæster” skal betale 50 kr. mere.
Vi spiste med velbehag og nød den dejlige torsk fra Ibsens køkken med alle de dejlige ingredienser, som hører sig til.
Efter spisningen havde vi vores quiz, som Walde havde lavet.
Den handlede om fodbold og vor klub. Her blev Svend Nielsen nr. 1 med 10 rigtige, mens der var mange, som havde 8 rigtige, så der måtte lodtrækning til. Den vandt Bent Mikkelsen ”MIK”, som blev nr. 2 og 3. præmien gik til Egon Faber Pedersen.
Spørgsmålene var måske lidt svære eller måske var det de tilstedeværendes hukommelse, den var gal med.  

Der blev spist rigtig godt af den dejlige torsk og for nogles vedkommende bøffen fra Ibsens køkken.
Derefter gik vi over til det lidt mere sjove, nemlig billard og rafling, og de som ikke deltog trissede bare rundt og hyggede sig.            
Billardet blev styret suverænt af Steen Jørgensen og Kim Veng ”Hvepse Verner”, og efter nogle ret så spændende dyster blev vinderne fundet.
Vinderne af billard blev Bjarne ”Sild” og Steen Kristensen. Nr. 2 blev Henrik Jørgensen og Jan Dupont. Nr. 3 blev Jan Hansen og Johnny Kim, mens Arne Brandt og Claus B. Jørgensen blev nr. 4.
Endnu en gang stor tak til Steen og ”Hvepse Verner” for styringen af billardturneringen, som ikke altid er lige nem at styre.

Raflingen var virkelig spændende.
Nr. 1 blev Sally, som vandt suverænt med 91 point, mens der var lidt mere spænding om anden og tredjepladsen. Det blev Johnny Kim med 79 point mens overdrabanten måtte nøjes med 78 point på tredjepladsen.    

En rigtig skøn, dejlig og lang drabantaften, og endnu engang tak til Ibsen og hans køkkenpersonale.     

Angående klubben.

Vor klub har gået så meget grueligt igennem de sidste 2 år. Dårligt havde skattesagen lagt sig, som vi fik klaret på strålende vis, før Spillerforeningen i maj måned på vegne af spillerne rejste et krav mod Brønshøj Boldklub på noget nær en million. Der er åbenbart ingen ende på vor klubs trængselstider. Vi håber selvfølgelig på at sagen bliver løst ved et forlig, som er noget mindre. 

Selv om klubben fik flotte placeringspenge for femtepladsen og penge for salg af Emil Berggren, så havde klubben igen behov for likvid kapital, for at klare det endnu en gang, og her trådte både supporterne og drabanterne til igen.
Drabanterne løste det på den måde, at vi straks overførte 40.000 kr. til klubben.

I den forbindelse kan det nævnes, at når drabanterne til næste år fylder 70 år, så afholder klubben vor 70 års jubilæumsreception søndag den 12. april uden udgift for drabanterne, for vi er jo ikke så heldige, at der lige kommer en forbi med pengene i en papkasse.

Vi er mange drabanter, som har vort virke ude i klubben, på banen mm.
En lille bøn. Kan klubben ikke tænke sig at informere lidt bedre, når der bliver taget nye tiltag, lavet noget om mv., for der er altså flere af vore flittige drabanter, som henvender sig til os i bestyrelsen og er lidt negative, skuffet og sure og føler, at der er ting, som bare bliver trukket ned over hovedet på dem, uden at der er blevet informeret herom og de har fået lov til at stilling og give deres besyv med.

Som man måske allerede har hørt, sker der nu endelig noget med vores ølbar, pølsebar, kaffehuset og souvenirboden.
Det hele jævnes med jorden, og vi får bygget noget nyt, som gerne skal stå færdigt, inden vi tager fat forårssæsonen 2015.
Ud over at huset igen skal rumme de samme ting som i det gamle hus, går der rygter om, at det også skal rumme to dametoiletter, således at vi kan undgå de lange køer af piger, der står med vand i øjnene, som vi ser det i dag.
Samtidig med at vi lukker den gamle souvenirbod ned, lukker drabanterne ned for salg af souvenir, idet Brønshøj Boldklub har ønsket, at de fremover skal stå for salg af klubbens souvenir.
Tidspunktet kan jo ikke være bedre, at når den nye souvenirbod står færdig, så er det BB, der står som ejer.    

Brønshøj by night.

Det er også blevet lidt af en tradition, at vor hvepseteamchef Niels Anker og hans team (OleOlesen og Johnny Lindhardt) har en stand på Brønshøj Torv, for at sælge øl, vand og slush Ice.
I november ved Halloween var vi repræsenteret på Brønshøj Torv med en stand og tjente 791 kr. Det skal siges, at det var et herrens vejr.

I maj måned var de på ”Torvet” igen, men det var besværligt, og forberedelserne havde taget det meste af ugen, fordi vor egen slush Ice maskine var i stykker, uden at nogen havde fortalt os det. Så vi måtte låne Husums, som viste sig at veje omkring 100 kg, og som krævede fire mand at løfte, alligevel lykkedes det at nå salg på 4.126 kr.
De gentager succesen på Brønshøj Torv til Halloween i år. 

Efterårsmarkedet.

Efterårsmarkedet, som altid er i uge 36, blev et rimeligt marked for alle, for vejret var nogenlunde, og det starter først op om fredagen, og uddelingen til de syv klubber bliver sikkert som de foregående år.
Stor tak til alle drabanter, som hjalp på den ene eller anden måde.

Kontingent. 

Vi har ligesom klubben strammet op omkring kontingentet, for det skal være en æressag at være drabant. Vi har desværre været nødsaget til at slette et par stykker.
Husk at betale til tiden, der bliver kun udsendt en rykker, hvorefter man bliver slettet, og man kan ikke blive optaget igen.
Fra i år er vi tilmeldt PBS, både hvad kontingent og Club 200 angår, så HUSK NU, at når I får jeres kontingentopkrævning at tilmelde jer PBS i banken efter betaling.  

Lotteri- og souvenirboden.

Vi er igen i år meget tilfredse med vor Drabantbod, som kører ganske udmærket. Stor tak til sælgerne Inger Middelboe og Walde, som trofast altid møder op uanset vind og vejr.
Hvis førsteholdet spiller godt, og der kommer mange tilskuere, så giver det en god omsætning på souvenirsalget – og lotterisalget. Vi har en omsætning på ca. 1000 kr. i gennemsnit pr. kamp. 

Navneplader.

Hvad navneplader angår, så går det ikke så strygende, som vi kunne tænke os, men vi har stadig plads til mange flere navneplader på vore tavler ude i gangen.
Det kan gøres formedelst 600 kr. for et navn og 1200 kr. for firmaer. Man skal blot henvende sig til kassereren eller en fra bestyrelsen.

Drabantbogen.

Som sædvanlig vil vi efter generalforsamlingen gå i gang med at redigere og få Drabantbogen i trykken, så den kan udsendes senest ved årets udgang. Husk at meddele adresseændring, ændret telefonnummer eller ny mailadresse.
Vi var 129 drabanter indtil i dag, og med de sidst optagne er vi nu 135 drabanter.

Club 200.

Overdrabanten proklamerede at der kun var få ledige numre i Club 200, og at et nummer kunne erhverves for 100 kr. for resten af året. Appellerede til forsamlingen om at købe, idet det var sidste chance, eftersom lodtrækningen for resten af året ville finde sted lige efter generalforsamlingen, hvor der blev der trukket for resten af året. Se vindernumrene på hjemmesiden eller i klubbladet.

Hjemmesiden.

Vor hjemmeside har været hacket, så Bill Bjerrum har kæmpet en hård og sej kamp på, for at få den rettet op og køre igen. Så har den i øvrigt fået et nyt flot design.
Til dem, som endnu ikke har set eller kender vor hjemmeside, så er adressen: 

www.drabanterne.dk  

Den bliver godt styret og jævnligt opdateret af Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt.
Vil man købe souvenirs, skifter man adresse, telefonnummer eller mailadresse, så mail det til os.
Overdrabanten rettede en stor tak til Bill Bjerrum og Johnny Lindhardt for det store arbejde.

Fremtidens virke.

Som tidligere nævnt har vi tænkt os at holde vor 70 års jubilæumsreception på dagen, som er søndag den 12. april 2015 i tidsrummet 12-15.
Her vil vi være vært for drabanterne med øl, vand, pølser, sandwich og kager.

Vi prøver stadig at få et tættere samarbejde med vore supporters, men det kan blive endnu bedre til gavn for vor dejlige klub. Nu er Steen Jørgensen jo blevet ny formand, så lad os nu se.

Som det siges år efter år, så er der mange drabanter med på flere fronter i vor klub, men skulle der sidde nogle drabanter med nogle lyse ideer eller tiltag, så er de altid velkommen til at komme til os med dem.
Det vil også være godt, hvis I selv kan arrangere det med eventuel hjælp fra bestyrelsen.
Som afrunding af beretningen vil drabantbestyrelsen gerne sige tak for samarbejdet med moderklubben, og som vi håber, kan/vil blive lidt bedre fremover.

Ligeledes også stor tak til vor nye ”køkkenchef” Thomas Ibsen og hele hans køkkenpersonale, når vi afholder vore arrangementer.
Vi håber selvfølgelig også på, at vi bliver ligeså godt behandlet fremover.

Endvidere rettede overdrabanten stor tak til sine bestyrelseskolleger for godt samarbejde i årets løb med håbet om et godt samarbejde og et forhåbentligt godt og indtjenings- og tilskudsgivende 2014/15.

Herefter blev drabantbestyrelsens beretning overgivet til generalforsamlingen.   

 

Overdrabanten spurgte om der var spørgsmål, hvilket fik Ove Jeppesen til at spørge, om man virkelig blev slettet, hvis man ikke betalte kontingent til tiden.
Hertil blev svaret, at helt så strikte er vi ikke. Vi taler meget med eventuelle skyldnere, før vi skrider til handling.

Lars Knudsen kommenterede torskegildets billardturnering og var meget utilfreds med, at han og hans makker var blevet disket. Steen Jørgensen forklarede, at der var blevet informeret, inden man skred til diskvalifikation.

Erik Shäffer undskyldte, at han for nogle år siden kom til at støde til en forkert kugle.

Ole Olesen bad forsamlingen til at holde sig til beretningen.

Michael Christensen håbede, at nye drabanter også vil deltage i hvepseteamet.

Inger Middelboe spurgte, om hun blev fyret, nu hvor klubben fremover vil stå for souvenirsalget.

Formand Jan Juul takkede for valget og roste drabanternes arbejde og støtte, som han selv havde nydt godt af gennem årene. Vi skylder drabanterne stor tak. Også tak til drabanterne for støtten til APS. Forhåbentlig får vi en fornuftig afdragsordning med spillerforeningen.

Med hensyn til det nye hus til salg af øl, pølser, vand, kaffe og souvenir er det måske ikke helt klar til forårsturneringens start. Kommunen mangler penge, så Inger blev ikke fyret og selv efter eventuel overtagelse af souvenir, skal der nok blive plads til hende.

Vedrørende drabanternes 70 års fødselsdag skal klubben nok stille op med een øl til de fremmødte.  

Jan Juul sluttede med at omtale Hvepsetouren i Føtex, hvor 10 kendisser stiller op til en times cykelløb, som man kan støtte som sponsor enten som privatperson eller som firma. De indkørte kilometerpenge går til støtte for Brønshøj Boldklub og Kræftramte børn.

Herefter blev beretningen godkendt.    

 

Ad punkt 2.

Kasserer Johnny Lindhardt aflagde regnskabet og kommenterede det således:
Årsregnskabet udviste et årsresultat på 66.115 kr. før tilskud til Brønshøj Boldklub på 66.800 kr.
Nettounderskuddet på -685 kr. er fratrukket egenkapitalen, som er opgjort til 128.085 kr.  

Gennemgik posterne, hvilket ikke afstedkom kommentarer undervejs.

Johnny efterlyste kommentarer, hvilket fik Kalman Legrady til at spørge, om vi ikke havde tænkt os realisere vore aktier, nu hvor kurserne var rigtig gunstige.
Hertil svarede Johnny, at de lå godt, hvor de lå, og de kunne jo realiseres fra dag til dag, hvis det blev nødvendigt. Det er drabanternes ”buffer” til trængselstider.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

Ad punkt 3.

Der var indkommet et forslag fra drabant Claus B. Jørgensen og to forslag fra bestyrelsen.

Fra Claus B. Jørgensen blev stillet forslag om at gå tilbage til at afholde generalforsamlingen den første fredag i oktober.
Bestyrelsen og generalforsamlingen gik ind for at ændre ordlyden i § 6 til: Generalforsamlingen afholdes hvert år på en fredag i oktober måned….  

Bestyrelsens forslag gik på at ændre ordet ”Love” til ”Vedtægter”, hvilket blev godkendt, og en ændring i § 6, hvor ordet ”et udvalg” erstattes af ”en bestyrelse”, og ”en suppleant” erstattes af ”1-2 suppleanter.” Også det blev godkendt.  

 

Ad punkt 4.

Af de i dagsordenens punkt 4, 6 nævnte personer som var på valg, ønskede overdrabant Kurt Arnstien ikke genvalg. 

Inden valget af eventuel ny overdrabant tog Walde ordet og redegjorde kort for drabanternes historie. Om ritualer og kutymer. Gjorde også klart, at vi havde sonderet markedet for emner, men ikke fået positive tilkendegivelser for nærværende.

Walde gav ordet til overdrabanten, som efter omstændighederne indvilligede i at tage en periode mere. Kurt Arnstien spurgte forsamlingen, om der eventuelt var andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Herefter blev Kurt Arnstien genvalgt.  

Under punktet valg af suppleant ønskede bestyrelse at gøre brug af den nye vedtægtsændring, som gav mulighed for at vælge en suppleant mere.
Kurt indstillede fra bestyrelsens side Ole Olesen, og da der ikke var andre, blev han valgt.  

Alle øvrige som var på valg blev genvalgt.

 

Herefter ser den samlede bestyrelse således ud:

                Overdrabant, Kurt Arnstien 

                Kasserer, Johnny Lindhardt

                Sekretær, Wolfgang Freitag (Walde)                 

                Bestyrelsesmedlem, Niels Anker Nielsen 

                Bestyrelsesmedlem, Steen Jørgensen                  

                Suppleant, Torben B. Hansen

                Suppleant, Ole Olesen

                Bilagskontrollant, Ove Jeppesen

                Bilagskontrollant, Bjarne Rasmussen (Sild)

                Bilagskontrollantsuppleant, Kim Veng

 

Ad punkt 5. 

Inden overdrabanten overlod ordet til forsamlingen overrakte han den obligatoriske fødselsdagshilsen til Walde i anledning af hans 70 års fødselsdag, og forsamlingen gav ham et rigtigt BB-hurra. Da ingen efterfølgende ønskede ordet, afsluttede overdrabanten generalforsamlingen med at takke de fremmødte for en god generalforsamling. Vi sang klubsangen og udbragte et BB hurra for drabanterne og vor klub.   

Klokken var blevet 20.30, hvorefter vi gik over til ”Ibsens” mørbradgryde.

W. Freitag

  (Walde) 

 Sekretær